Viktig informasjon om CO2 avgift

Regjeringen har besluttet å innføre CO2-avgift på avfallsforbrenning fra 01.01.22.

Som tidligere varslet har regjeringen besluttet å innføre CO2-avgift på avfallsforbrenning fra 01.01.22.
Avgiften er på kr 192,- pr. mottatt tonn, men skal kun omfatte den fossile delen av avfallet, som Skatteetaten har fastsatt til 55%.
Dette betyr at våre kunder vil bli fakturert for en forbrenningsavgift på kr 106,- eks. mva pr. tonn (55% av kr 192,- eks. mva. pr. tonn) på avfallspliktig avfall.

Avgiften vil bli gjeldene fra 01.04.2022. Link med mer info HER!

De fleste opplever at kostnadene knyttet til drivstoff har økt betydelig så langt i 2022, og det medfører at ARNAS må øke sine priser på transport med 8% fra 01.04.2022.