Personvernerklæring

Rett til personvern og taushetsplikt
Som kunde av ARNAS skal du føle deg trygg på at vi håndterer personinformasjon om deg på en
sikker og forsvarlig måte. Personopplysninger vi blir kjent med vil kun bli brukt til formål som er
knyttet til avtalte oppgaver – som vi utfører på vegne av kommunene.

Rett til informasjon om behandlingen av personopplysninger
Hvis du spør om det, vil vi opplyse om hvordan opplysningene om deg blir behandlet. Du kan få vite
hva slags opplysninger vi har om deg, hva de skal brukes til, og hvor de er innhentet fra.

Du skal kunne kreve at feilaktige eller mangelfulle opplysninger om deg blir rettet
Dersom du oppdager mangelfulle eller feilaktige opplysninger om deg selv, ber vi om at du tar
kontakt med oss, så vil vi rette dette så raskt det lar seg gjøre.

Du kan kreve at unødvendige opplysninger om deg blir sperret eller slettet
Vi sletter opplysninger som ikke lenger er nødvendige for formålet. Enkelte opplysninger skal
oppbevares for ettertiden i henhold til regnskapsloven og arkivloven.

Videreformidling
Personopplysninger vi har om deg vil ikke bli videreformidlet uten at du har godkjent dette.

Informasjonssikkerhet
Vi har etter personopplysningsloven ansvar for å sørge for at personopplysningene er tilstrekkelig
sikret.  Vi har systemer og rutiner som sørger for at kun de som har et tjenstlig behov får tilgang til
opplysningene.

Informasjonskapsler – cookies
ARNAS benytter såkalte cookies, eller informasjonskapsler, på våre nettsider. Dette er knyttet til bl.a.
statistikk- og skjemaløsninger. Du kan selv reservere deg mot informasjonskapsler ved å gjøre
endringer i innstillingene på din nettleser.

Skjema på web
Hvis du gjør bestillinger direkte på våre websider, så sendes det en e-post til vårt kundesenter med
informasjon om det du skriver i bestillingen. Ved bruk av skjema på våre websider lagres det såkalte
IP-adresser, dette bidrar til økt sikkerhet og funksjonelle løsninger på våre websider.