Omvisning for skoler og grupper

Både på Østerhus og Heftingsdalen kan det bestilles omvisninger.
Her blir dere tatt med «bak fasaden» og lærer mer om sortering, bærekraft, håndtering av avfall, materialgjenvinning, energigjenvinning, og avfallets vei videre fra Agder Renovasjon.

Vi tilpasser omvisning til de ulike læreplaner i grunnskole og VGS.

En omvisning varer i 1,5 time, men kan tilpasses ved behov.

Av hensyn til sikkerhet og HMS er nedre grense for skoleklasser, 4. trinn.

For bestilling, send en epost til post@arnas.no

Skolebesøk

ARNAS ønsker å bidra til økt fokus på kildesortering, gjenbruk, gjenvinning og miljø for elever og ansatte på skolene i Arendal, Grimstad og Froland.
ARNAS er opptatt av en tidlig innsats for å øke bevisstheten rundt kildesortering blant barn. Vi tilbyr derfor å komme rundt på skolene og ha klasseromsundervisning om kildesortering og der elevene får se hva som faktisk skjer med avfallet som blir kildesortert.
Undervisningsopplegget passer for elever fra 2. klasse og varer ca. en time.

Ta gjerne kontakt med oss om dere ønsker besøk på deres skole.