Arnas tilbyr innsamling av sensitive dokumenter, eller dere kan selv levere til anlegget i Heftingsdalen for makulering.
Ta kontakt, så finner vi beste løsning!

Vi makulerer lokalt

I Heftingsdalen er det et eget makuleringsanlegg som på sikrest mulig måte makulerer alle sensitive dokumenter.

Kontakt oss på tlf. 370 58 815
eller post@arnas.no

Vi gir alt du kaster nytt liv!