Våraksjon! Rydd opp i nærmiljøet!
Tilbud til velforeninger i Arendal, Froland og Grimstad.

Arnas viderefører tidligere års samarbeid med eierkommunene Arendal, Froland og Grimstad!

Våraksjon! Rydd opp i nærmiljøet!
NB: Dette er ikke til opprydding av kjeller og loft, men et tilbud til en ryddedugnad av uteområder, lekeplass og fellesareal.
Leie og tømming av 10 m3 container kun kr. 1 430,- eks mva.
Gjelder 1 døgn i mai måned, i Arendal, Grimstad og Froland.

Bestilling:
Tlf. 370 58 815 eller e-post: post@arnas.no
Husk å merke bestillingen med «Velforening» for å få dette gode tilbudet!