Deponi

Mottak og behandling av forurensede masser er et stort virksomhetsområde. Vi tilbyr behandling og deponering av en rekke typer avfall, bl.a oljeforurensede masser og jord, forurenset betong, porselen, gips, asbest og uorganisk industriavfall.

Alt avfall som leveres til deponi skal basiskarakteriseres av avfallsprodusenten. Dette gjøres for å sikre at massene håndteres og deponeres innenfor gjeldende lover og regler. Basiskarakteriseringen beskriver egenskaper for avfallsleveransen som har betydning for deponidriften både på kort og lang sikt. Dette er egenskaper som avfallet sammensetning, utlekkingspotensial og miljøpåvirkning. Vi kan hjelpe med å fylle ut basiskarakteriseingsskjema!