Som kjent vedtok stortinget i Statsbudsjettet for 2022 å innføre forbrenningsavgift på alt avfall som går til forbrenning. De politiske føringene er at avgiften skal økes gradvis fram mot 2030, og dette skal bidra til økt kildesortering og redusere klimautslipp.

Avgiften som ble foreslått i statsbudsjettet for 2024 var en signifikant økning fra 2023 og skyldes en planlagt en differensiering av forbrenningsavgift mellom kvotepliktig utslipp og ikke-kvotepliktig utslipp. Alt avfall som forbrennes hos Returkraft er ikke-kvotepliktig utslipp. Endelig innføring av differensiert avgift ble besluttet av Finansdepartementet den 20.12.2023 med virkning fra 01.01.2024.

Dette betyr at dagens forbrenningsavgift på 131,- per tonn økes til 485,- per tonn fra 01.01.2024.
Avgiftsøkningen må derfor pålegges på alle fraksjoner med restavfall som går til forbrenning.

Avgift på forbrenning av avfall – SkatteetatenAvgiftssatser 2023 – skatteetaten.no