Bygg og anlegg

Stadig mer avfall fra byggeplasser kan materialgjenvinnes.
Ta kontakt så kan vi hjelpe dere!

Nye EU-regler stiller store krav til gjenbruk og gjenvinning av avfall i bygg og anleggsbransjen. ARNAS har erfarne rådgivere som kan bidra med å finne løsninger for din virksomhet.

Spør oss om hvilke plikter og rettigheter som gjelder for dere. Dere kan levere avfallet selv, eller vi kan hente det.

God kildesortering er viktig både for miljøet og egen økonomi. Ved å kildesortere tar du vare på ressurser som er viktige å gjenvinne og gjenbruke. I tillegg sparer du penger ved å levere kildesortert avfall i motsetning til å levere restavfall.

Kontakt oss

37 05 88 15

post@arnas.no

Vi gir alt du kaster nytt liv

Hvis du leverer usortert restavfall, sorterer vi alt hos oss. Vi garanterer at avfallet enten går til gjenvinning og blir til nye produkt, eller blir sendt til energigjenvinning og blir til strøm og fjernvarme ved Returkraft i Kristiansand.

  • ARNAS samarbeider med Gustafson Transport AS, og det gir høy grad av service i alle ledd.

Hva vil du kildesortere?

Lurer du på hva som skal kastes hvor? Skriv inn det du vil sortere i søkefeltet under. Svaret får du på sortere.no.

Kundeportal for bedrifter

Inne på kundeportalen vår kan det hentes ut avfallsrapporter, statistikker og tømmekalendere. Brukernavn og passord står på fakturaen. Kontakt oss hvis dere trenger hjelp!