1. Avfallsreduksjon
  Det beste du kan gjøre for miljøet, er å redusere forbruket ved å kjøpe færre nye ting.
 2. Ombruk/gjenbruk
  Kjøp i størst mulig grad brukte gjenstander, eller produkter med god kvalitet som varer lenge.
 3. Materialgjenvinning
  Når ting må kastes er det viktig at du kildesorterer avfallet, slik at vi kan lage nye produkter av gamle ting.
 4. Energiutnyttelse
  Alt restavfall sendes til forbrenning, og energien som oppstår kan brukes til oppvarming og strømproduksjon (fjernvarme). Men denne energien kan bare brukes én gang.
 5. Deponering
  Avfall som ikke kan behandles på annen måte, ender opp i et deponi – et permanent sted for lagring og nedbryting av avfall på eller under bakken. Vi ønsker å legge minst mulig avfall på deponi, og i Norge er det strenge regler for hva man har lov til å deponere.