Avfallsprodusenter og mottakere er pliktige å deklarere farlig avfall.