Avfallsdeklarering

Avfallsprodusenter og mottakere er pliktige å deklarere farlig avfall.

Alt Farlig avfall må deklareres før det kommer inn til oss.
HVEM MÅ DEKLARERE? Avfallsprodusenter og mottakere er pliktige å deklarere farlig avfall. Dere kan enten logge inn og deklarere selv, eller dere kan gi oss i ARNAS tilgang så vi kan deklarere for dere. Ta kontakt på post@arnas.no
Klikk her for å deklarere!
Veileder om innlevering og deklarering av farlig avfall
Klikk her!